Skolen

GODKJENNING

NLH

Skolen er godkjent av NLH. Følgende kriterier er lagt til grunn:

  • Studieretningsfag i akupunktur totalt 612 undervisnings timer og 200 timer kollokviearbeid.
  • Studentene  må levere det 3. studie år en hovedoppgave på minimum 4 maskinskrevne sider og 20 pasient behandlinger.
  • Grunnmedisin, anatomi, fysiologi og sykdomslære tilpasset naturterpeuter, tas separat.
  • Veksfag tas separat.
  • I tillegg selvstudie og praksis.
  • Avsluttende skriftlig og muntlig eksamen.
  • Når dette pensum følges vil eksaminerte kunne bli fullverdige medlemmer i NLH og bli forsikret.


Ved fullført praksis i totalt 5 år og ved å følge oppdateringskurs i NLH vil de kunne
oppnå fullt medlemskap i NLH. Det vises til medlemsvilkår § 111 1-5.

Studentene kan også under opplæring søke student medlemskap og få forsikring.

 

UTDANNELSE TIL AKUPUNKTØR

ET 3-ÅRS SPENNENDE STUDIUM

Vestfold Akupunkturskole
Datoene for vår-semesteret 2020

Undervisningsdatoene for 2. klasse fra jaunar til mai 2020 vil foregå:
onsdag og torsdag fra kl. 16-21

1.   8-9 januar
2.   29-30 januar
3.   19-20 februar
4.   11-12 mars
5.   1-2 april
6.   29-30 april
7.   27-28 mai


Undervisningsdatoene for 3. klasse fra jaunar til juni 2020 vil foregå:
onsdag og torsdag fra kl. 16-21

1.   15-16 januar
2.   5-6 februar
3.   26-27 februar
4.   25-26 mars
5.   15-16 april
6.   6-7 mai
7.   3-4 juni

Datoene for Vestfold Akupunkturskole avd. Larvik.
Vår-semester 2020:

1.   4-5 januar
2.   1-2 februar
3.   28-29 mars
4.   25-26 april
5.   16 mai
6.   6-7 juni

Undrvisningsdatoene for 2 klasse fra august til desember 2020 vil komme senere.


Datoene for høst-semesteret 2020

Undervisnings datoer for 3. klasse

1.   26-27 august
2.   9.10 september
3.   7-8 oktober
4.   21-22 oktober
5.   4-5 november
6.   25-26 november
7.   9. desember (10 desember = fri)


Listen over pensumet finner du her.

Kurs i anatomi og fysiologi med tilpasset patologi for naturterapeuter

Kurset går over 3 helger med avsluttende eksamen den siste dagen. Se Anatomi.

 

PRIS

Kursavgiften er kr 37.000.- pr. år. ved kontant betaling og kr 40.000.-  ved delbetaling.
Vestfold Akupunkturskole kr. 5000.- pr. år er for kompendium og annet undervisnings-materiale og er inkl. i kursavgiften.

Kr 2000.- i avsluttende eksamensavgift.

Påmeldingen er bindende.
Påmeldingsavgiften kr 2000.- må innbetales 4 uker før skolens start
Kompendium er inkludert i kursavgiften.

Delbetaling etter avtale.

Dersom studenten av ulike grunner ønsker å avslutte studiet, må studenten betale
studieavgift for 6 forelesingsdager = 3 samlinger fra Vestfold Akupunkturskole har fått skriftlig beskjed.

 

UNDERVISNINGSSTED

Wenche Kjølner, Munkerekkveien 49, 3128 Nøtterøy


Vis stort kart